product

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ 3D ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการจำลองที่มีประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ ไปจนกระทั้งถึงความสามารถของ SOLIDWORKS Professional รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ECAD/ MCAD การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับลวดขั้นสูงและฟังชั่นการกำหนดเส้นทางท่อ

By |2017-07-12T17:00:08+07:00July 12th, 2017|product, SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Premium|Comments Off on SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งในตระกูล CAD (Computer Aided Design and Drafting) ซึ่งสามารถจำลองเป็นโมเดลสามมิติได้ และมีความละเอียดกว่า CAD ทั่วไป

By |2017-07-12T16:26:28+07:00July 12th, 2017|product, Products, Products, SOLIDWORKS 3D CAD|Comments Off on SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM เป็นโซลูชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งรับประกันข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและมีการทำดัชนีเพื่อให้ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริษัท ง่ายต่อการใช้งาน, ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบและเข้าถึงได้ง่านผ่านทาง API SOLIDWORKS PDM สามารรถช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By |2017-06-24T04:14:44+07:00June 24th, 2017|Data Management, product, SOLIDWORKS PDM|Comments Off on SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation เป็นโปแกรมที่ช่วยในการจำลองของไหล, การถ่ายโอนความร้อนและกำลังของของเหลวซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการออกแบบด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Flow Simulation เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จทางด้านวิศวกรรม

By |2017-06-24T03:53:01+07:00June 24th, 2017|product, Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation|Comments Off on SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Simulation Professional

Product Engineers สามารถประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์ทางกายภาพที่หลากหลายโดยใช้การทดสอบเสมือนจริงของ SOLIDWORKS Simulation Professional ที่ถูกผนวกอยู่ใน SOLIDWORKS 3D CAD SOLIDWORKS Simulation Professional ช่วยให้วิศวกรสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความต้านทานเชิงกล, ความทนทานของผลิตภัณฑ์, ความถี่ธรรมชาติ, การทดสอบการถ่ายเทความร้อนและ การทดสอบการโก่งแบบไม่เสถียร (buckling instabilities)

By |2019-08-19T16:58:22+07:00June 24th, 2017|product, Simulation, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Simulation Professional|Comments Off on SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Premium

คุณสามารถที่จะจำลองการออกแบบของคุณไม่ว่าจะเป็น สมการไม่เชิงเส้น, ตอบสนองแบบไดนามิกและการตรวจสอบวัสดุผสมด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิ์ภาพของ SOLIDWORKS Simulation Premium ในตัวSOLIDWORKS นี้จะให้ความสามารถทั้งหมดของ SOLIDWORKS Simulation Professional

By |2019-08-19T16:58:28+07:00June 24th, 2017|product, Simulation, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Simulation Premium|Comments Off on SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Standard

เพิ่มความเร็วในการออกแบบด้วย SOLIDWORKS Standard และปลดล็อกคุณประโยชน์ในด้านของการออกแบบ 3D สำหรับการแก้ไขปัญหาในด้านของการสร้างชิ้นส่วนที่รวดเร็ว, ส่วนประกอบและการ Drawing 2D ด้วยเครื่องมือเฉพาะตัว

By |2017-06-24T03:29:27+07:00June 24th, 2017|product, SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Standard|Comments Off on SOLIDWORKS Standard

SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional สร้างโดยอยู่บนพื้นฐานความสามารถของ SolidWorks Standardโดยมีการเพิ่มความสามารถทางด้านการออกแบ, การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร, การแสดงผลเสมือนจริง, การออกกแบบโดยอัตโนมัติ, การตรวจสอบการวาด Drawing, ส่วนประกอบย่อยที่ซับซ้อนและชิ้นส่วน

By |2017-06-24T03:22:49+07:00June 24th, 2017|product, SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Professional|Comments Off on SOLIDWORKS Professional
Go to Top