• Technical Communication

  SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D …

  Read More »
 • Electrical Design

 • Data Management

 • Simulation

 • SOLIDWORKS 3D CAD

 • Subscription Service

  บริการ SOLIDWORKS Subscription ช่วยให้คุณเข้าถึง SOLIDWORKS เวอร์ชั่นใหม่ ๆ และการอัพเกรดเมื่อ SOLIDWORKS ได้มีการปล่อยออกมา, การบริการแบบเป็นส่วนตัว, การสนันสนุนทางเทคนิคแบบทันท่วงทีและความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรแบบออนไลน์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบด้วย SOLIDWORKS

  Read More »
 • Technical Support

 • บริการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบที่ได้รับการรับรองจาก SOLIDWORKS

 • DEMO Library

 • Hartness International

  Hartness International เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองสำหรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและตลาดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อที่นะรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกสินค้าใหม่ภายในเวลา 2 เดือน ดังนั้น 2D CAD จึงไม่เพียงพอสำหรับวิศวกรที่ต้องทำงานภายใต้กรอบเวลาที่แน่นอน

  Read More »
 • Haumiller Engineering

 • Intertape Polymer Group

 • JK Mold Design

 • Cool Pak LLC

SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งในตระกูล CAD (Computer Aided Design and Drafting) ซึ่งสามารถจำลองเป็นโมเดลสามมิติได้ และมีความละเอียดกว่า CAD ทั่วไปในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ เช่น ความแข็งแรง อุณหภูมิ อายุการใช้งาน เป็นต้น SOLIDWORKS ได้นำเสนอฟังชั่นทางด้านการออกแบบที่มีประสิทธิ์ภาพ พร้อมด้วยหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบและทำให้คุณสร้างสรรค์งานได้ดียิ่งขึ้น