product

SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize (หรือเดิม คือ Bunkspeed) เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้ถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด ใช้ในการสร้างภาพกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยเรนเดอร์ให้ภาพมีความสมจริงและมีแสงเงาที่สวยงาม ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ได้ดูภาพ

By |2018-01-23T16:18:03+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS Visualize, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD หรือ Model Based Definition เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการทำ Drawing แบบ 3D ขึ้นมา เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตโดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดเป็น 2D ก่อน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ด้านการเขียน 2D Drawing เนื่องจากไม่ได้ศึกษาด้านนี้มา และยังมีความซับซ้อนเข้าใจยาก

By |2018-01-23T16:13:19+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS MBD, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

By |2018-01-23T16:10:25+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS Composer, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Composer

Technical Communication

ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในธุรกิจของคุณเห็นภาพตรงกัน ด้วย product ตระกูล Technical Communication จาก SOLIDWORKS จะช่วยให้การสื่อสารด้านเทคนิคเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [...]

By |2018-01-23T15:52:27+07:00January 23rd, 2018|product, Products, Technical Communication|Comments Off on Technical Communication

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB เป็นซอฟต์แวร์เขียนผังวงจรไฟฟ้า (PCB ย่อมาจาก Printed Circuit Board) จะช่วยในการเชื่อมการทำงานระหว่างฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเครื่องมือที่เข้ามาอุดรอยรั่วในการประสานงานของสองฝั่งเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยคุณสามารถรวม Electronic Design เข้าด้วยกันกับ SOLIDWORKS CAD ได้อย่างลงตัวตาม Mechanical Workflow ของคุณ

By |2018-01-23T15:27:08+07:00January 23rd, 2018|Electrical Design, product, SOLIDWORKS PCB|Comments Off on SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS Electrical เพิ่มศักยภาพของการออกแบบด้วยการเพิ่มองค์ประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการควบคุมการเดินสายไฟ และชุดสายไฟ SOLIDWORKS Electrical ช่วยลดความซับซ้อนจากการเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram)

By |2018-01-23T15:17:19+07:00January 23rd, 2018|Electrical Design, product, SOLIDWORKS Electrical|Comments Off on SOLIDWORKS Electrical

Electrical Design

SOLIDWORKS มี product ด้าน electrical ที่ช่วยในการออกแบบระบบไฟฟ้าตั้งแต่ผังวงจร และเชื่อมต่อกับงาน 3D CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [...]

By |2018-01-23T15:13:28+07:00January 23rd, 2018|Electrical Design, product, Products|Comments Off on Electrical Design

SOLIDWORKS Plastic

SOLIDWORKS Plastic เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการฉีดพลาดสติกจากแม่พิมพ์ ให้ผู้อออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติกสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยจำลองการไหลของพลาสติกในระหว่างกระบวนการฉีด เพื่อที่จะคาดการณ์ว่าจะมีการบิดเบี้ยวของชิ้นงานหรือไม่

By |2018-01-23T13:32:46+07:00January 23rd, 2018|product, Simulation, SOLIDWORKS Plastic|Comments Off on SOLIDWORKS Plastic

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation ไม่ใช่ โปรแกรมที่จะใช้เฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพียงเท่านั้น SOLIDWORKS Simulation เป็นโปรแกรมที่ใช้ขับเคลื่อนในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดยวิศวกรสามารถใช้ข้อมูลจากการ Simulation เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนนำชิ้นงานไปผลิตจริง ด้วยศักยภาพของโปรแกรมวิศวกรสามารถวิเคราะห์ และทดลองสิ่งใหม ๆ ผ่านทาง Simulation เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

By |2018-01-23T12:14:00+07:00January 23rd, 2018|product|Comments Off on SOLIDWORKS Simulation

Product Data Management

SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) solutions help you get your design data under control and substantially improve the way your teams manage and collaborate on product development. With SOLIDWORKS PDM Professional (previously known as SOLIDWORKS Enterprise PDM) enables your teams

By |2017-07-13T11:11:13+07:00July 13th, 2017|Data Management, product, Products|Comments Off on Product Data Management
Go to Top