Electronics

InFocus Corporation

InFocus Corporation เป็นผู้นำในตลาดเครื่องฉายภาพแบบพกพาพวกเขาต้องการดำเนินกลยุทธ์โดยการเป็นจ้าแรกในตลาด, เป็นผู้นำทางด้านความสามารถและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขันนี้เอาไว้ บริษัทจึงเริ่มต้นการตรวจสอบของแพลตฟอร์มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2000 และมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในในการจัดการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนมากขึ้น

By |2018-01-18T18:33:59+07:00January 18th, 2018|Electronics|Comments Off on InFocus Corporation

ioSafe, Inc.

ioSafe, Inc. ได้กำหนดไว้ว่าต้องการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่มีค่าทางด้านธุรกิจที่เพอิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการสร้างเครื่องเก็บข้อมูลที่สามารถป้องกันภัยพิบัติสำหรับคอมพิวเตอร์ไปจนกระทั้งถึง data centers ของ บริษัท สำหรับผู้บริหารของที่ต้องการความยั่งยืนและการเจริญเติบโต ioSafeจึงต้องมีแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ช่วยบริษัทในการแก้ไขปัญหาทางด้านฟิสิกส์ที่ซับซ้อน แต่ต้องให้รากฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

By |2018-01-18T18:21:12+07:00January 18th, 2018|Electronics|Comments Off on ioSafe, Inc.

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

บริษัท Fabrinet Co., Ltd เป็นบริษัทรับผลิตไฟเบอร์ออฟติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตและส่งออกไปทั่วโลก โดยจุดแข็งของบริษัทเราก็คือเรามีทรัพยากรคน สามารถที่จะจัดทีมของวิศวกรเข้ามาสนับสนุนลูกค้าแต่ละเจ้าแบบหน่วยงานย่อยๆ ทำให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ลูกค้าด้วย

By |2021-04-28T12:43:50+07:00January 18th, 2018|Customer Success, Customer Success, Electronics, Thai Customer|Comments Off on บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

ECCO (Electronic Controls Company)

ECCO (Electronic Controls Company) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัญญาณเตือนฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุดของโลก สิ่งที่ผลิตมีมากมายไม่ว่าจะเป็น back-up alarms และ amber warning lights สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ เพื่อการขยายเข้าไปสู่ตลาดใหม่บริษัทบริษัท Idaho-based ต้องการความสามารถของ product data management (PDM) ที่จะช่วยให้สร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องหาโซลูชั่นเพื่อบูรณาการกับงานในเชิงธุรกิจ

By |2018-01-17T17:39:27+07:00January 17th, 2018|Electronics|Comments Off on ECCO (Electronic Controls Company)

บริษัท ECCO

บริษัท ECCO (Electronic Controls Company) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัญญาณเตือนฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุดของโลก สิ่งที่ผลิตมีมากมายไม่ว่าจะเป็น back-up alarms และ amber warning lights สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ เพื่อการขยายเข้าไปสู่ตลาดใหม่บริษัทบริษัท Idaho-based ต้องการความสามารถของ product data management (PDM)

By |2017-08-01T16:31:39+07:00August 1st, 2017|Electronics|Comments Off on บริษัท ECCO
Go to Top