ส่งข้อความหาเรา

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Address : Bangkok Advance Learning Center อาคาร SM Tower ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

E-mail : sales-des@metrosystems.co.th

E-mail : marketing@metrosystems-des.com

Tel : +66 02-089-4145, 02-089-4327

Fax : 66 (0) 2298-0260