บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

บริษัท เพนท์แอพพรีเคซั่นซิสเต็มท์ จำกัด ติดสินใจนำ SOLIDWORKS มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว คุณจิรวรรณกล่าวว่า เนื่องจากตนเองมาทางสายบัญชี-การเงิน จึงไม่รู้จัก ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS โดยตรง แต่รู้จักSOLIDWORKS มาจากพนักงาน ในบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้า