คุณสามารถที่จะจำลองการออกแบบของคุณไม่ว่าจะเป็น สมการไม่เชิงเส้น, ตอบสนองแบบไดนามิกและการตรวจสอบวัสดุผสมด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของ SOLIDWORKS Simulation Premium ในตัวSOLIDWORKS นี้จะให้ความสามารถทั้งหมดของ SOLIDWORKS Simulation Professional ซึ่งท่านสามารถที่จะใช้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทำให้ท่านสามารถควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น, การจัดการทางด้านวัสดุและทางด้านสิ่งแวดล้อมทำได้ดียิ่งขึ้น

Solution ที่โดดเด่นของ SOLIDWORKS Simulation  

การวิเคราะห์การตกกระทบ

ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตกกระทบพื้น ว่าจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างอย่างไรบ้างด้วย SOLIDWROKS Simulation การเข้าใจแรงที่เกิดจากการกระแทกนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่เพียงพอ, มีความแข็งแรงและความปลอดภัย

การวิเคราะห์แบบ Nonlinear

การวิเคราะห์ความเครียดแบบ Nonlinear ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Simulation จะช่วยให้นักออกแบบและวิศวกรสามารถวิเคราะห์ความเครียดและความผิดเพี้ยนภายใต้เงื่อนไขทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะสร้างการออกแบบได้อย่างมีคุณภาพ, ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

การวิเคราะห์ความถี่

การตรวจสอบความถี่ตามธรรมชาติ (natural frequencies) ในงานออกแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีเรื่องของการโหลดและของเขตเงื่อนไขอื่นๆ ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Simulation มั่นใจได้ว่า รูปแบบธรรมชาติของการสั่นสะเทือนไม่อยู่ใน environmental forcing frequencies เพื่อที่จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่างานออกแบบจะมีอายุการใช้งานที่จำเป็น

Finite Element Analysis

การเพิ่มประสิทธิภาพและการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การรวบความเครื่องมือ CAD ของ SOLIDWORKS Simulation เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มัคุณภาพเพียงพอและมีความปลอดภัย

การวิเคราะห์ความร้อน

ตรวจสอบผลกระทบของความร้อนในการออกแบบหรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในส่วนอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรวดเร็ว, การวิเคราะห์โครงสร้างความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SolidWorks Simulation

การวิเคราะห์ความเครียดเชิงเส้น

การวิเคราะห์ความเครียดเชิงเส้นด้วย SOLIDWORKS Simulation เพื่อช่วยให้นักออกแบบและวิศวกรสามารถตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว. แม่นยำ ในขณะที่เขากำลังออกแบบ

การวิเคราะห์ในส่วนพลาสติกและยาง

การวิเคราะห์ความเครียดในส่วนของยางและชิ้นส่วนพลาสติกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย SOLIDWORKS Simulation ในขณะที่ท่านออกแบบท่านสามารถที่จะเลือกวัสดุเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ ด้วยสิ่งนี้เองทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง, มีประสิทธิ์ภาพและความปลอดภัย

การวิเคราะห์โครงสร้าง

ในการวิเคราะห์โครงสร้างนั้น SOLIDWORKS ได้จัดเตรียมเครื่องมือที่หลากหลายเอาไว้ครอบคลุมทุกปัญหาของ FEA จากเรื่องของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, การโหลดอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั้งถึงการวิเคราะห์ความเครียดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในระหว่างการประกอบ ในทุกๆส่วนที่กล่าวมานี้ท่านสามารถที่จะดำเนินการได้ด้วย SOLIDWORKS Simulation

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

การค้นพบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นและทำการปรับเปลี่ยนในระหว่างการออกแบบโดยดำเนินการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนด้วย SOLIDWORKS Simulation ด้วยการวิเคราะห์ในส่วนนี้เองท่านสามารถที่จะระบุจุดที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเช่น เช่น เสียงสะท้อน, เมื่อยล้าและประกอบ ด้วยการวิเคราะห์นี้เองจะทำให้ท่านหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการสร้างตัวต้นแบบและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย