SOLIDWORKS เป็นโปรแกรมด้านการออกแบบงาน 3D ประสิทธิภาพสูง ที่ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงมากจากเหล่านักออกแบบทางด้านวิศวกรรมทั่วโลกมากกว่า 200,000 ราย เพราะ SOLIDWORKS สามารถออกแบบได้ตั้งแต่การดราฟงาน ออกแบบวิธีการผลิต จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นชิ้นงาน และยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถสื่อสารกันในองกรได้อย่างไม่ผิดพลาด ช่วยลดต้นทุนการผลิต เวลาการออกแบบ กำลังคนที่ต้องใช้ลงได้อย่างมหาศาล

What’s New for SOLIDWORKS 2019

โปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ ออกแบบได้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่

ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ความทนทานของชิ้นงาน 3D ผ่านสถาณการณ์เสมือนจริง

กลุ่มซอฟแวร์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า พร้อมแสดงผลแบบ 3D

เป็นซอฟแวร์สำหรับการที่ใช้ในการจัดการข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในองกร แบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ความทนทานของชิ้นงาน 3D ผ่านสถาณการณ์เสมือนจริง

ใช้ในการสร้างภาพกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยเรนเดอร์ให้ภาพมีความสมจริงและมีแสงเงาที่สวยงาม ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ได้ดูภาพ