SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM เป็นโซลูชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งรับประกันข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและมีการทำดัชนีเพื่อให้ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริษัท ง่ายต่อการใช้งาน, ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบและเข้าถึงได้ง่านผ่านทาง API SOLIDWORKS PDM สามารรถช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ