SOLIDWORKS 3D CAD

โปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ ออกแบบได้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่

3D CAD Packages

SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งในตระกูล CAD (Computer Aided Design and Drafting) ซึ่งสามารถจำลองเป็นโมเดลสามมิติได้ และมีความละเอียดกว่า CAD ทั่วไปในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ เช่น ความแข็งแรง อุณหภูมิ อายุการใช้งาน เป็นต้น SOLIDWORKS ได้นำเสนอฟังชั่นทางด้านการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบและทำให้คุณสร้างสรรค์งานได้ดียิ่งขึ้น

Solution ที่โดดเด่นของ SOLIDWORKS

  • สามารถสร้างชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน ออกแบบชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน

  • ง่ายที่จะค้นหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางด้านวิศวกรรมที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

  • บันทึกชิ้นส่วนที่ใช้งานบ่อย คุณสมบัติและแม่แบบ ให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากภายในโปรแกรม SOLIDWORKS

  • สร้างภาพวาด 2D ที่ใช้สำหรับการผลิตเพื่อใช้ในการสื่อสารว่างานออกแบบนี้จะใช้ในการผลิตและประกอบอย่างไร

  • การตรวจสอบต้นทุนการผลิตอย่างอัตโนมัติในระหว่างการออกแบบเพื่อที่จะช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SOLIDWORKS VDO

สินค้าของเรา

SOLIDWORKS Standard

SOLIDWORKS Standard เครื่องมือเพิ่มความเร็วในการออกแบบและปลดล็อกคุณประโยชน์ในด้านของการออกแบบ 3D สำหรับการแก้ไขปัญหาในด้านของการสร้างชิ้นส่วนที่รวดเร็ว, ส่วนประกอบและการ Drawing 2D ด้วยเครื่องมือเฉพาะตัวอย่างเช่น แผ่นโลหะ, งานเชื่อม, [...]

SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional สร้างโดยอยู่บนพื้นฐานความสามารถของ SolidWorks Standard โดยฟีเจอร์นี้มีการเพิ่มความสามารถทางด้านการออกแบบ, การจัดการเกี่ยวกับงานเอกสาร, การแสดงผลเสมือนจริง, การออกแบบโดยอัตโนมัติ, การตรวจสอบการวาด [...]

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ 3D ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการจำลองที่มีประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ ไปจนกระทั้งถึงความสามารถของ SOLIDWORKS Professional รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ECAD/ [...]

SOLIDWORKS 3D CAD
การสร้างชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน, ออกแบบชิ้นส่วนอย่างรวดเร็ว, มีประสิทธิ์ภาพและง่ายต่อการใช้งาน

Design Reuse and Automation
ง่ายต่อการค้นหาและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางด้านวิศวกรรมที่มี เพื่อสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงานตัวใหม่

การสร้างแบบจำลองและชิ้นส่วน
เครื่องมือในการออกแบบงาน 3D ที่มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมตัวชิ้นงานในการออกแบบเพื่อพัฒนา

CAD Library
บันทึกชิ้นส่วนที่ใช้งานบ่อย, คุณสมบัติและแม่แบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากภายในโปรแกรม SolidWorks

การวิเคราะห์งานออกแบบ
ตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพในขณะที่ออกแบบด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์และจำลองแบบครบวงจร

2D Drawings
สร้างภาพวาด 2D ที่สำหรับการผลิตเพื่อใช้ในการสื่อสารว่างานออกแบบนี้จะใช้ในการผลิตและประกอบอย่างไร

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติและภาพเสมือนจริง
สร้างภาพธรรมดา และภาพเคลื่อนไหว ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ต้องการออกแบบ

การควบคุมและประมาณต้นทุนในการผลิต
ตรวจสอบต้นทุนการผลิตอย่างอัตโนมัติในระหว่างการออกแบบเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

SOLIDWORKS
Standard
SOLIDWORKS
Professional

SOLIDWORKS
Premium

MOST POPULAR

SOLIDWORKS 3D CAD

Part and Assembly Modeling

2D Drawings

Design Reuse and Automation

Collaborate and Share CAD Data

Interference Check

First-Pass Analysis Tools

CAM Programming (SOLIDWORKS CAM)

Design for Manufacturing (DFM)

Productivity Tools

Advanced CAD File Import/Export and Interconnect

CAD Libraries (SOLIDWORKS Toolbox)

Design for Cost (SOLIDWORKS Costing)

ECAD/MCAD Collaboration (CircuitWorks)

CAD Standards Checking (Design Checker)

Collaboration with eDrawings Professional

Automated Tolerance Stack-Up Analysis (TolAnalyst)

Advanced Photorealistic Rendering (SOLIDWORKS Visualize)

SOLIDWORKS File Management

Reverse Engineering (ScanTo3D)

Time-based Motion Analysis

Linear Static Analysis for Parts and Assemblies

Pipe and Tube Routing

Electrical Cable and Wiring Harness Routing

Advanced Surface Flattening

Rectangular and Other Section Routing

Operating Systems SOLIDWORKS 2016 (EDU 2016-2017) SOLIDWORKS 2017 (EDU 2017-2018) SOLIDWORKS 2018 (EDU 2018-2019)
Windows 10, 64-bit

Windows 8.1, 64-bit

Windows 7 SP1, 64-bit

Hardware

RAM

8GB or more recommended

Video Card

Certified cards and drivers

Processor

Intel or AMD with SSE2 support. 64-bit operating system required

Install Media

DVD drive or broadband internet connection

Microsoft Products

Internet Explorer

IE 10,11

IE 11

IE 11

Excel and Word

2010, 2013,2016 (SW2016 SP3)

2010, 2013, 2016

2010, 2013, 2016

Other

Anti-Virus

Supported anti-virus products

Network

Microsoft Windows networking. Novell networks and non-Windows network storage devices are not supported

Network

Supported virtual environments 

หากต้องการสอบถามบริการและข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและราคาที่รวดเร็ว โปรดติดต่อเราที่