SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional สร้างโดยอยู่บนพื้นฐานความสามารถของ SolidWorks Standardโดยมีการเพิ่มความสามารถทางด้านการออกแบ, การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร, การแสดงผลเสมือนจริง, การออกกแบบโดยอัตโนมัติ, การตรวจสอบการวาด Drawing, ส่วนประกอบย่อยที่ซับซ้อนและชิ้นส่วน