SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ 3D ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการจำลองที่มีประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ ไปจนกระทั้งถึงความสามารถของ SOLIDWORKS Professional รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ECAD/ MCAD การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับลวดขั้นสูงและฟังชั่นการกำหนดเส้นทางท่อ