3D CAD Packages

SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งในตระกูล CAD (Computer Aided Design and Drafting) ซึ่งสามารถจำลองเป็นโมเดลสามมิติได้ และมีความละเอียดกว่า CAD ทั่วไปในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ เช่น ความแข็งแรง อุณหภูมิ อายุการใช้งาน เป็นต้น SOLIDWORKS ได้นำเสนอฟังชั่นทางด้านการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยหน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบและทำให้คุณสร้างสรรค์งานได้ดียิ่งขึ้น

Solution ที่โดดเด่นของ SOLIDWORKS

  • สามารถสร้างชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน ออกแบบชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน
  • ง่ายที่จะค้นหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางด้านวิศวกรรมที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว
  • บันทึกชิ้นส่วนที่ใช้งานบ่อย คุณสมบัติและแม่แบบ ให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากภายในโปรแกรม SOLIDWORKS
  • สร้างภาพวาด 2D ที่ใช้สำหรับการผลิตเพื่อใช้ในการสื่อสารว่างานออกแบบนี้จะใช้ในการผลิตและประกอบอย่างไร
  • การตรวจสอบต้นทุนการผลิตอย่างอัตโนมัติในระหว่างการออกแบบเพื่อที่จะช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SOLIDWORKS เบื้องต้น

สินค้าของเรา

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ 3D ซึ่งมีการเพิ่มความสามารถในการจำลองที่มีประสิทธิ์ภาพและความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ ไปจนกระทั้งถึงความสามารถของ SOLIDWORKS Professional รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ECAD/ MCAD การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับลวดขั้นสูงและฟังชั่นการกำหนดเส้นทางท่อ

SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional สร้างโดยอยู่บนพื้นฐานความสามารถของ SolidWorks Standardโดยมีการเพิ่มความสามารถทางด้านการออกแบ, การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร, การแสดงผลเสมือนจริง, การออกกแบบโดยอัตโนมัติ, การตรวจสอบการวาด Drawing, ส่วนประกอบย่อยที่ซับซ้อนและชิ้นส่วน

SOLIDWORKS Standard

เพิ่มความเร็วในการออกแบบด้วย SOLIDWORKS Standard และปลดล็อกคุณประโยชน์ในด้านของการออกแบบ 3D สำหรับการแก้ไขปัญหาในด้านของการสร้างชิ้นส่วนที่รวดเร็ว, ส่วนประกอบและการ Drawing 2D ด้วยเครื่องมือเฉพาะตัวอย่างเช่น แผ่นโลหะ, งานเชื่อม, พื้นผิวและเครื่องมือเกี่ยวกับแม่พิมพ์ ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะส่งมอบการออกแบบที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้

SOLIDWORKS 3D CAD

การสร้างชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน, ออกแบบชิ้นส่วนอย่างรวดเร็ว, มีประสิทธิ์ภาพและง่ายต่อการใช้งาน

Design Reuse and Automation

ง่ายที่จะค้นหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางด้านวิศวกรรมที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ เพื่อทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

การสร้างแบบจำลองและชิ้นส่วน

เครื่องมือในการออกแบบ 3D ที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมทุกๆงานออกแบบ เพื่อพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ได้ย่างรวดเร็ว

CAD Library

บันทึกชิ้นส่วนที่ใช้งานบ่อย, คุณสมบัติและแม่แบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงจากภายในโปรแกรม SolidWorks

การวิเคราะห์งานออกแบบ

การตรวจสอบการทำงานและประสิทธิ์ภาพในขณะที่ออกแบบด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์และการจำลองแบบครบวงจร

2D Drawings

สร้างภาพวาด 2D ที่สำหรับการผลิตเพื่อใช้ในการสื่อสารว่างานออกแบบนี้จะใช้ในการผลิตและประกอบอย่างไร

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติและภาพเสมือนจริง

การสร้างภาพธรรมดาและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อสื่อสารถึงสิ่งที่ต้องการในงานออกแบบและความสามารถ

การควบคุมและประมาณต้นทุนในการผลิต

การตรวจสอบต้นทุนการผลิตอย่างอัตโนมัติในระหว่างการออกแบบเพื่อที่จะช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Premium

MOST POPULAR

SOLIDWORKS 3D CAD

Part and Assembly Modeling

2D Drawings

Design Reuse and Automation

Collaborate and Share CAD Data

Interference Check

First-Pass Analysis Tools

CAM Programming (SOLIDWORKS CAM)

Design for Manufacturing (DFM)

Productivity Tools

Advanced CAD File Import/Export and Interconnect

CAD Libraries (SOLIDWORKS Toolbox)

 

Design for Cost (SOLIDWORKS Costing)

 

ECAD/MCAD Collaboration (CircuitWorks)

 

CAD Standards Checking (Design Checker)

 

Collaboration with eDrawings Professional

 

Automated Tolerance Stack-Up Analysis (TolAnalyst)

 

Advanced Photorealistic Rendering (SOLIDWORKS Visualize)

 

SOLIDWORKS File Management

 

Reverse Engineering (ScanTo3D)

 

Time-based Motion Analysis

 

 

Linear Static Analysis for Parts and Assemblies

 

 

Pipe and Tube Routing

 

 

Electrical Cable and Wiring Harness Routing

 

 

Advanced Surface Flattening

 

 

Rectangular and Other Section Routing

 

 

Operating Systems SOLIDWORKS 2016 (EDU 2016-2017) SOLIDWORKS 2017 (EDU 2017-2018) SOLIDWORKS 2018 (EDU 2018-2019)
Windows 10, 64-bit

Windows 8.1, 64-bit

Windows 7 SP1, 64-bit

Hardware

RAM

8GB or more recommended

Video Card

Certified cards and drivers

Processor

Intel or AMD with SSE2 support. 64-bit operating system required

Install Media

DVD drive or broadband internet connection

Microsoft Products

Internet Explorer

IE 10,11

IE 11

IE 11

Excel and Word

2010, 2013,2016 (SW2016 SP3)

2010, 2013, 2016

2010, 2013, 2016

Other

Anti-Virus

Supported anti-virus products

Network

Microsoft Windows networking. Novell networks and non-Windows network storage devices are not supported

Network

Supported virtual environments