SOLIDWORKS มี product ด้าน electrical ที่ช่วยในการออกแบบระบบไฟฟ้าตั้งแต่ผังวงจร และเชื่อมต่อกับงาน 3D CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SOLIDWORKS Electrical

เพิ่มศักยภาพของการออกแบบด้วยการเพิ่มองค์ประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการควบคุมการเดินสายไฟ และชุดสายไฟ SOLIDWORKS Electrical ช่วยลดความซับซ้อนจากการเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram)

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB เป็นซอฟต์แวร์เขียนผังวงจรไฟฟ้า (PCB ย่อมาจาก Printed Circuit Board) จะช่วยในการเชื่อมการทำงานระหว่างฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเครื่องมือที่เข้ามาอุดรอยรั่วในการประสานงานของสองฝั่งเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม