SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize (หรือเดิม คือ Bunkspeed) เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้ถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด ใช้ในการสร้างภาพกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยเรนเดอร์ให้ภาพมีความสมจริงและมีแสงเงาที่สวยงาม ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ได้ดูภาพ