Technical Communication

SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize (หรือเดิม คือ Bunkspeed) เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้ถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด ใช้ในการสร้างภาพกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยเรนเดอร์ให้ภาพมีความสมจริงและมีแสงเงาที่สวยงาม ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ได้ดูภาพ

By |2018-01-23T16:18:03+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS Visualize, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD หรือ Model Based Definition เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการทำ Drawing แบบ 3D ขึ้นมา เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตโดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดเป็น 2D ก่อน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ด้านการเขียน 2D Drawing เนื่องจากไม่ได้ศึกษาด้านนี้มา และยังมีความซับซ้อนเข้าใจยาก

By |2018-01-23T16:13:19+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS MBD, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

By |2018-01-23T16:10:25+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS Composer, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Composer

Technical Communication

ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในธุรกิจของคุณเห็นภาพตรงกัน ด้วย product ตระกูล Technical Communication จาก SOLIDWORKS จะช่วยให้การสื่อสารด้านเทคนิคเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [...]

By |2018-01-23T15:52:27+07:00January 23rd, 2018|product, Products, Technical Communication|Comments Off on Technical Communication
Go to Top