SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS Electrical เพิ่มศักยภาพของการออกแบบด้วยการเพิ่มองค์ประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยระบบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการควบคุมการเดินสายไฟ และชุดสายไฟ SOLIDWORKS Electrical ช่วยลดความซับซ้อนจากการเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram)