รีวิว DriveWorksXpress ของดีที่มีใน SOLIDWORKS

DriveWorksXpress คือการช่วยเราสร้างชิ้นงานใหม่โดยอ้างอิงจากชิ้นงานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพียงแค่เรากรอกข้อมูลที่สำคัญลงไปในแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้น