Banner SOLIDWORKS2023

Podcast – 18 Grams Story

18 Grams Story  EP.0 จุดเริ่มต้นของ “18 Grams Story”

เปิดตัว Episode แรกด้วยการมาเริ่มทำความรู้จักกับผู้ดำเนินรายการและ Concept ของรายการใหม่ที่มีชื่อว่า “18 Grams Story” จุดเริ่มต้นของ 18 Grams Story คือรายการเกี่ยวกับอะไร แล้วทำไมต้องชื่อนี้ มาหาคำตอบกัน

→ คลิกรับฟัง >> 18 Grams Story EP.0

18 Grams Story EP.1 “เริ่ม Digital Transformation อย่างไรให้ปัง”

เราจะทราบได้อย่างไร ว่าบริษัทของเราพร้อมแล้วหรือมีความต้องการที่จะทำ Digital Transformation อะไรคือตัวชี้วัดหรือ Key Value แล้วเราจะประสบความสำเร็จขั้นตอนของการวางแผน ซึ่งมีอะไรบ้างและเราจะมาตอบคำถามที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือ เราจะเริ่มต้นมันอย่างไร

→ คลิกรับฟัง >> 18 Grams Story EP.1

18 Grams Story EP.2 “Digital Transformation ในมุม Engineering”

เราจะมาดูการนำ Step ทั้ง 5 ของการทำ Digital Transformation มาปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร และจะทำอย่างไรแผนของการทำ Digital Transformation จึงจะสามารถตอบโจทย์ทุกฝ่ายในองค์กรได้ ในขณะที่โรงงานของคุณมี 3 สิ่งนี้คือ Engineering-Manufacturing และ Service แต่จะทำอย่างไรในเมื่อความต้องการของตัวละครทั้ง 3 มีไม่เหมือนกัน

→ คลิกรับฟัง >> 18 Grams story EP.2