DriveWorks: Design Automation คืออะไร?

DriveWorks Design Automation จะเข้ามาช่วยนำข้อมูลการออกแบบของเราจากโปรแกรม SOLIDWORKS มา Custom ตามความต้องการของลูกค้า จัดทำเอกสารให้ฝ่ายผลิต คิดคำนวณต้นทุน ทำข้อมูลใบเสนอราคาแบบอัตโนมัติ ครบ จบในแพลตฟอร์มเดียว