บทความ

การส่งไฟล์จาก SOLIDWORKS ไปยัง DraftSight

การส่งไฟล์จาก SOLIDWORKS ไปยัง DraftSight การแลกเปลี่ยนไฟล์งานระหว่าง SOLIDWORKS และ DraftSight นั้นเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการออกแบบ ในบทความก่อนนั้นเราได้พูดถึงการส่งไฟล์งานจาก […]

Introduction to Draft Sight – 3 “DraftSight กับ SOLIDWORKS”

ในการทำงานร่วมกันระหว่าง DraftSight ที่เป็นซอฟต์แวร์ในการเขียนงาน 2 มิติเป็นหลักและ SOLIDWORKS ที่เป็นงานประเภท 3 มิติเป็นหลักแล้ว สามารถทำได้โดยง่ายใน SOLIDWORKS

Introduction to DraftSight – 2 องค์ประกอบและหน้าตาของ DraftSight

สำหรับ DraftSight รุ่น Premium นั้นมีหน้าต่างที่คุ้นเคยเหมือนการทำงานใน SOLIDWORKS โดยจะประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลักคือ Workspace Command Manager Toolbar Graphic

Introduction to DraftSight – 1 “DraftSight คืออะไร?”

DraftSight คือซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับทำงาน 2D CAD หรือ 3D CAD หรืองานโครงสร้าง แบบแปลนต่าง ๆ โดยเมื่อก่อนในการทำแบบแปลนนั้น เราจะใช้การเขียนด้วยมือขึ้นมาซึ่งมีความยากในการจัดการทั้งการสร้างเส้น ตัดต่อ แต่งเติม ลบทิ้ง

จะทำอย่างไรดี เมื่อ DraftSight ไม่ฟรีอีกต่อไป

เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา บริษัท Dassault Systemes ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า “โปรแกรม DraftSight จะไม่สามารถดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้ […]