การตั้งค่าเม้าส์บนเครื่อง Mac

เมื่อทำงาน DraftSight บนเครื่อง Mac มันสำคัญที่จะตั้งค่าเมาส์ให้ถูกต้อง ดูวิธีการตั้งค่าเมาส์สำหรับ DraftSight บนเครื่อง Mac ในบทเรียนนี้

สอนวิธีการสร้าง Block

การสร้าง block รูปแบบต่างๆๆ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สำคัญเป็นอย่างมากใน DraftSight นี้คือบทเรียนที่จะสอนการสร้างและการแทรก blocks เข้าไปในภาพวาด