#เรามาจากโลกอนาคต SOLIDWORKS กำลังจะเปลี่ยนไป!!

SOLIDWORKS มีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์และมีส่วนช่วยนักออกแบบและวิศวกรในหลากหลายอุตสาหกรรมและระดับความสามารถ ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ SOLIDWORKS ไม่เคยหยุดพัฒนาขีดความสามารถ ยิ่งในทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Cloud, Big Data, EV/AV, และ Smart manufacturing