เรียนรู้เทคนิค SIM ล่าสุดจาก 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Part3

ในบทความ MODSIM ทำงานอย่างไร? จะเป็นการอธิบายตัวอย่างการทำงานในรายละเอียดของ MODSIM ที่เชื่อมโยงระหว่างการออกแบบจาก SOLIDWORKS มีการส่งต่อไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงบน 3DEXPERIENCEWorks Simulation