MODSIM เราได้ประโยชน์อย่างไร?

ในบทความ MODSIM ทำงานอย่างไร? จะเป็นการอธิบายตัวอย่างการทำงานในรายละเอียดของ MODSIM ที่เชื่อมโยงระหว่างการออกแบบจาก SOLIDWORKS มีการส่งต่อไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงบน 3DEXPERIENCEWorks Simulation และการเชื่อมโยงข้อมูลร้อยเรียงกันเป็น workflow เดียวกันผ่าน 3DEXPERIENCE Platform และไม่ต้องผ่านซอฟแวร์หรือแพลตฟอร์มอื่นใดเลย

โดยในบทความนี้จะเป็นบทสรุปตอนจบพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก MODSIM ทั้งในเชิงวิศวกรรมก็คือการใช้งานจริง และในเชิงธุรกิจภาพรวม

ประโยชน์ของ MODSIM ในเชิงวิศวกรรมและการใช้งาน

คอนเซปของ MODSIM สร้างขึ้นจากความต้องการของการตอบสนองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานหลายระดับ ประสบการณ์ และหน้าที่ สุดท้ายเพื่อลดระยะห่างระหว่าง workflow ของทีมงานออกแบบและทีมงานวิเคราะห์ หรือแม้กระทั่ง supplier ให้สามารถทำงานร่วมกันภายใตข้อมูลชุดเดียวกัน บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างมีประสิทธภาพ

Digital Continuity ความต่อเนื่องของข้อมูลจาก CAD ไปยัง CAE และกลับมา

Integration วิเคราะห์ขั้นสูง multi-physics

Seamless Collaboration ส่งมอบงานได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน

Cloud Computing ใช้ทรัพยากรบนคลาวด์ในการรัน ตัดปัญหาต้องมีเครื่อง Spec สูง

 

ประโยชน์ของ MODSIM ในเชิงธุรกิจ

ความสำคัญในด้านธุรกิจของ MODSIM เป็นสิ่งที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ และ MODSIM เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากหลายๆส่วนด้วยกัน พร้อมกับยังส่งเสริมให้องค์กรสามารถเน้นการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมได้มากกว่า แทนที่จะนำเวลาทั้งหมดไปโฟกัสกับการแก้ปัญหา process การทำงานหรือค่าเสียเวลาและโอกาส

Faster Time-to-Market สินค้าออกสู่ตลาดเร็วขึ้น จากกระบวนการพัฒนา ออกแบบ ที่รวดเร็ว

Innovative product เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรมและการวิเคราะห์

Reduce prototype cost ลดต้นทุนจากชิ้นงานทดสอบจริง ลดต้นทุนจากสินค้าที่เสียหายระหว่างการใช้งาน

Reduce IT costs ลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านไอที เช่น การเก็บรักษาข้อมูล การบำรุงรักษา server การอัพเดต server การต้องมี Hardware คุณภาพสูง เป็นต้น

สรุปโดยรวมแล้ว คอนเซป MODSIM จะช่วยให้องค์กรที่เน้นไปทางการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบที่อ้างอิงตามการวิเคราะห์ (Simulation-driven design) ได้ประโยชน์มากขึ้นทั้งในด้านของการช่วยให้ระบบ workflow จากเดิมที่ข้อมูลทุกอย่างอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทำให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ผ่านการทำงานจากในซอฟต์แวร์ออกแบบที่คุ้นเคยอย่าง SOLIDWORKS ไปถึงการวิเคราะห์ผ่าน 3DEXPERIENCE Simulation บนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE อีกส่วนหนึ่งคือประโยชน์ในแง่ของผู้ใช้งานที่สามารถนำเวลาที่ประหยัดได้ ไปใช้กับการปรับปรุง พัฒนานวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

สนใจประสบการณ์ MODSIM กับโปรแกรม SOLIDWORKS และ 3DEXPERIENCE Platform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-0894145
Line. @metrodes
Email. Sales-des@metrosystems.co.th


Our writer

MAWIN KHANABUT
Applications Engineer, Simulation Domain Specialist,
Metro Systems Corporation Plc.

“ในบทสรุปนี้ ประโยชน์ทางด้านการใช้งาน MODSIM ที่ช่วยผู้ใช้งานทุกระดับ ทุกประสบการณ์ ด้วยรูปแบบ UI และการตั้งค่าที่เรียบง่าย แต่ประกอบไปด้วย solver สุดล้ำ ด้วยเทคโนโลยีจาก Abaqus ซึ่งล้ำกว่า SOLIDWORKS Simulation เหมาะสำหรับทั้งนัก