Metro SOLIDWORKS E-Learning
เรียนออนไลน์แบบไม่จำกัด

Metro SOLIDWORKS E-Learning Design & Engineering Solutions ศูนย์ฝึกอบรมออกแบบทางด้านวิศวกรรม โดยทีม Technical Support ผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างมืออาชีพที่ได้รับรองจากทาง Dassault Systèmes’

พร้อมมาตรฐานการรับรองจาก Dassault Systèmes’
– AUTHORIZED TRAINING CENTER โดยมาตรฐานจาก Dassault Systèmes’
– Certified SOLIDWORKS Professional in Mechanical Design (CSWP)
– Certified SOLIDWORKS Expert in Mechanical Design (CSWE)

รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางวิศวกรรม รวมไปถึงการใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้างชิ้นงาน (Part) หรือสร้างชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้นมาประกอบ (Assembly) รวมถึงการนำชิ้นงาน (Part) หรือชุดประกอบ (Assembly) มาสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนเป็นไฟล์หลักของโปรแกรม SOLIDWORKS

– เรียนรู้การใช้งาน SOLIDWORKS อย่างถูกต้อง ระยะเวลา 4 วัน
– เรียนรู้การสร้างชิ้นงาน 3 มิติอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
– เรียนรู้การใช้งานคำสั่งที่จำเป็นเกี่ยวกับงานออกแบบทางอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน
– สร้างชิ้นงานประกอบ ตรวจสอบการทำงานและการเคลื่อนที่ได้จริง
– สร้างแบบสั่งงานจากชิ้นงาน 3 มิติได้จริง
– สร้างแบบสั่งงานจากชิ้นงานประกอบ พร้อมแสดงตารางรายการวัสดุ (BOM)
– SOLIDWORKS VERSION ที่รองรับในการอบรม SOLIDWORKS 2019 – ล่าสุด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

– นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นที่สนใจการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งนักออกแบบ นักเขียนแบบ กลุ่มช่าง และวิศวกรในบริษัทหรือในโรงงานที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐาน
– ปรับพื้นฐานความรู้การใช้คำสั่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริงและใช้ในการเรียนรู้ในขั้นกลางและขั้นสูงต่อไป
– เนื้อหาในบทเรียนจะเรียบเรียงจากพื้นฐานการสเก็ตซ์เบื้องต้น
– สอนการใช้เครื่องมือและคำสั่งที่จำเป็นโดยอาศัยตัวอย่างชิ้นงาน 3 มิติที่หลากหลาย รวมถึงการนำชิ้นงานประกอบไปทำแบบสั่งงานเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตจริงได้

ซึ่งจะมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ พร้อมบริการฝึกอบรมที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด

ระยะเวลาในการเรียน 4 วัน
เรียนสดผ่านช่องทางออนไลน์
เวลา 09:00 – 16.30 น.

สมัครวันนี้จ่ายเพียง 4,500 ฿ (จากปกติ 7,500 ฿)

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ *
1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี
2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางศูนย์ฝึกอบรม

สอบถามข้อมูล โทร 02-089-4145 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.)
Email : sales-des@metrosystems.co.th
Line : @metrodes