แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome

แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome ในสถานการณ์โควิดปัจจุบันนั้น ทำให้หลาย ๆ คนต้องทำงานกันที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นจากที่ทำงานแต่เราก็ยังคงต้องใช้ SOLIDWORKS อยู่ดี [...]