Tips & Tricks

Home/Tips & Tricks

การประกอบชิ้นงานด้วย Copy with Mates แนะนำฟีเจอร์ที่จะช่วยประหยัดเวลาการทำงาน

การประกอบชิ้นงานด้วย Copy with Mates แนะนำฟีเจอร์ที่จะช่วยประหยัดเวลาการทำงาน ในงานประกอบที่เราต้องทำซ้ำบ่อย ๆ เช่น การประกอบ สลักเกลียว [...]

By |2021-08-23T17:24:21+07:00August 23rd, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on การประกอบชิ้นงานด้วย Copy with Mates แนะนำฟีเจอร์ที่จะช่วยประหยัดเวลาการทำงาน

การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible

การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible ในโครงสร้างของชิ้นงานนั้นส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ประกอบรวมใหญ่ (Top-Assembly) ที่เกิดจากการประกอบไฟล์ประกอบย่อย (Sub-Assembly) เข้ามาดังแสดงในรูป ในบางครั้งอย่างเช่นการประกอบกระบอกไฮโดรลิกเราจะพบว่าเมื่อเราทำการประกอบไฟล์สำหรับ [...]

By |2021-08-23T17:14:51+07:00August 23rd, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible

แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome

แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome ในสถานการณ์โควิดปัจจุบันนั้น ทำให้หลาย ๆ คนต้องทำงานกันที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นจากที่ทำงานแต่เราก็ยังคงต้องใช้ SOLIDWORKS อยู่ดี [...]

By |2021-08-16T13:52:27+07:00August 16th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome

การใช้ Equation ในการแก้ไขขนาดของชิ้นงาน

การใช้ Equation ในการแก้ไขขนาดของชิ้นงาน ในการสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือมีจำนวนมากชิ้น โดยเฉพาะในการใช้ความสามารถทาง multibody เข้าช่วยในการสร้างชิ้นงานแล้วนั้น เรามักจะเจอกับปัญหาเวลาที่ใช้ในการ rebuild ฟีเจอร์ต่าง [...]

By |2021-08-16T12:01:11+07:00August 10th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on การใช้ Equation ในการแก้ไขขนาดของชิ้นงาน

5 เหตุผลที่ 3DEXPERIENCE ตอบโจทย์การ Work From Home

5 เหตุผลที่ 3DEXPERIENCE ตอบโจทย์การ Work From Home ในสถานการณ์ New Normal [...]

By |2021-04-20T15:06:46+07:00April 20th, 2021|Tips & Tricks|Comments Off on 5 เหตุผลที่ 3DEXPERIENCE ตอบโจทย์การ Work From Home

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS กับการทำงานในยุค New Normal

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS กับการทำงานในยุค New Normal เมื่อการทำงานแบบเดิม ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบก็ต้องการการร่วมมือกันเป็นทีม แม้จะอยู่ห่างกันแค่ไหน [...]

By |2021-04-16T10:37:07+07:00April 16th, 2021|Tips & Tricks|Comments Off on 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS กับการทำงานในยุค New Normal

Draft Quality Mesh

Draft Quality Mesh อิลิเมนต์แบบรูปร่างสามเหลี่ยมนั้นจะใช้ในชิ้นงานที่เป็นพื้นผิวโดยที่รูปร่างสามเหลี่ยมนั้นเกิดจากการต่อจุด 3 จุด (สีน้ำเงิน) ทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยใช้เส้นตรง (สีแดง) ซึ่งจะเกิดเป็นด้านทั้งหมด [...]

By |2021-03-19T18:06:52+07:00March 19th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on Draft Quality Mesh

การสร้างเทมเพลตแบบทางกลไว้ใช้งานใน SOIDWORKS

การสร้างเทมเพลตแบบทางกลไว้ใช้งานใน SOIDWORKS ในการทำแบบทางกลนั้นตัวเทมเพลตสำหรับการทำแบบนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นสิ่งกำหนดรูปร่างหน้าตาของแบบทางกลและยังแสดงถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย โดยใน SOLIDWORKS นั้นได้กำหนดรูปแบบเทมเพลตมาตรฐานไว้ให้ตามมาตรฐาน ISO , [...]

By |2021-03-09T13:38:50+07:00March 9th, 2021|Tips & Tricks|Comments Off on การสร้างเทมเพลตแบบทางกลไว้ใช้งานใน SOIDWORKS

มาปั้นตุ๊กตาหิมะด้วย SOLIDWORKS กันเถอะ

มาปั้นตุ๊กตาหิมะด้วย SOLIDWORKS กันเถอะ เทศกาลคริสมาตร์นั้นจะมีความพิเศษหรือสัญลักษณ์บางสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึง ความสุข รอยยิ้ม ความโรแมนติกขึ้นมา ด้วยความที่ว่าทั้งเมืองนั้นขาวโพลนไปด้วยหิมะที่หนาวเย็น แต่เราก็มีความสุขได้ภายใต้ผ้าห่ม หรือการนั่งอยู่หน้าเตาผิงไฟ [...]

By |2020-12-24T12:07:52+07:00December 24th, 2020|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on มาปั้นตุ๊กตาหิมะด้วย SOLIDWORKS กันเถอะ

Mouse Gesture ใน SOLIDWORKS

Mouse Gesture ใน SOLIDWORKS ในการปรับแต่งการใช้งาน SOLDIWORKS ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วดั่งใจเราต้องการนั้น การปรับแต่ง Mouse Gesture [...]

By |2020-12-23T13:15:27+07:00December 23rd, 2020|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on Mouse Gesture ใน SOLIDWORKS
Go to Top