Tips & Tricks

ชิพกราฟฟิคออนบอร์ดกับ SOLIDWORKS

ชิพกราฟฟิคออนบอร์ดกับ SOLIDWORKS ผมได้รับคำถามหนึ่งที่ถามหลาย ๆ คนถามผม นั่นคือ คอมพิวเตอร์เป็นมีชิพกราฟฟิคแบบออนบอร์ดนั้น สามารถที่จะใช้งาน SOLIDWORKS ได้ไหม [...]

By |2021-10-27T15:26:45+07:00October 27th, 2021|Articles, News, Tips & Tricks|Comments Off on ชิพกราฟฟิคออนบอร์ดกับ SOLIDWORKS

Hole Alignment กับ SOLIDWORKS

Hole Alignment กับ SOLIDWORKS ในการประกอบชิ้นงานที่มีรูนั้น โดยปกติแล้วเราจะใช้การ Mate แบบ Concentric เพื่อให้เส้นศูนย์กลางของรูทั้งบนชิ้นงานทั้งสองนั้นเกิดการตรงกัน [...]

By |2021-10-27T15:04:16+07:00October 27th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on Hole Alignment กับ SOLIDWORKS

พื้นฐานการทำ SOLIDWORKS Animation จาก Explode View

พื้นฐานการทำ SOLIDWORKS Animation จาก Explode View การพรีเซนต์งานที่ทำนั้นเป็นอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนี้ โดยความสวยงามของการเคลื่อนไหว ของชิ้นส่วนต่าง ๆ [...]

By |2021-10-17T19:41:35+07:00October 17th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on พื้นฐานการทำ SOLIDWORKS Animation จาก Explode View

ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation

ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation ในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านไม่เชิงเส้นที่จำเป็นต้องใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุแล้วนั้น ใน [...]

By |2021-09-28T14:27:37+07:00September 28th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation

การหาปริมาตรของอากาศภายในท่อ

การหาปริมาตรของอากาศภายในท่อ ในการคำนวนหาปริมาตรของอากาศภายในช่องว่างของชิ้นงานนั้นเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ถูกถามมาบ่อยครั้ง ดังแสดงในรูปด้านล่างนั้นจะเห็นถึงโครงที่สร้างขึ้นมาจากท่อ PVC แน่นอนว่าท่อ PVC นั้นมีลักษณะที่กลวงภายใน โดยท่อแต่ละท่อนั้นถูกสวมเข้าข้อต่อจนกลายเป็นโครงสี่เหลี่ยม โดยเราต้องการที่จะทราบว่าปริมาตรของอากาศที่อยู่ภายในท่อทั้งหมดนั้นมีค่าเท่าใด โดยวันนี้เรามีมาให้ด้วยกัน [...]

By |2021-09-28T14:16:05+07:00September 28th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on การหาปริมาตรของอากาศภายในท่อ

ปัญหา Warning This mate is over defining the assembly

ปัญหา Warning This mate is over defining the assembly หลายคนคงเจอปัญหาว่าเมื่อเราทำการใส่ [...]

By |2021-09-28T13:58:20+07:00September 28th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on ปัญหา Warning This mate is over defining the assembly

การประกอบชิ้นงานด้วย Copy with Mates แนะนำฟีเจอร์ที่จะช่วยประหยัดเวลาการทำงาน

การประกอบชิ้นงานด้วย Copy with Mates แนะนำฟีเจอร์ที่จะช่วยประหยัดเวลาการทำงาน ในงานประกอบที่เราต้องทำซ้ำบ่อย ๆ เช่น การประกอบ สลักเกลียว [...]

By |2021-08-23T17:24:21+07:00August 23rd, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on การประกอบชิ้นงานด้วย Copy with Mates แนะนำฟีเจอร์ที่จะช่วยประหยัดเวลาการทำงาน

การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible

การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible ในโครงสร้างของชิ้นงานนั้นส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ประกอบรวมใหญ่ (Top-Assembly) ที่เกิดจากการประกอบไฟล์ประกอบย่อย (Sub-Assembly) เข้ามาดังแสดงในรูป ในบางครั้งอย่างเช่นการประกอบกระบอกไฮโดรลิกเราจะพบว่าเมื่อเราทำการประกอบไฟล์สำหรับ [...]

By |2021-08-23T17:14:51+07:00August 23rd, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on การทำ Sub-Assembly ให้เป็น Flexible

แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome

แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome ในสถานการณ์โควิดปัจจุบันนั้น ทำให้หลาย ๆ คนต้องทำงานกันที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นจากที่ทำงานแต่เราก็ยังคงต้องใช้ SOLIDWORKS อยู่ดี [...]

By |2021-08-16T13:52:27+07:00August 16th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on แนะนำวิธีการใช้ SOLIDWORKS ทำงานที่บ้าน #WorkFromHome

การใช้ Equation ในการแก้ไขขนาดของชิ้นงาน

การใช้ Equation ในการแก้ไขขนาดของชิ้นงาน ในการสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือมีจำนวนมากชิ้น โดยเฉพาะในการใช้ความสามารถทาง multibody เข้าช่วยในการสร้างชิ้นงานแล้วนั้น เรามักจะเจอกับปัญหาเวลาที่ใช้ในการ rebuild ฟีเจอร์ต่าง [...]

By |2021-08-16T12:01:11+07:00August 10th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on การใช้ Equation ในการแก้ไขขนาดของชิ้นงาน
Go to Top