SOLIDWORKS Simulation

ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation

ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation ในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านไม่เชิงเส้นที่จำเป็นต้องใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของวัสดุแล้วนั้น ใน [...]

By |2021-09-28T14:27:37+07:00September 28th, 2021|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on ความเครียด ความเค้น (Stress Strain Data) ใน SOLIDWORKS Simulation

eDrawing กับการแสดงผลจาก SOLIDWORKS Simulation

eDrawing กับการแสดงผลจาก SOLIDWORKS Simulation eDrawing โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ในการเปิดดูไฟล์งานทั้งแบบที่เป็น 3มิติ หรือ 2 มิติ [...]

By |2021-08-09T21:49:38+07:00August 9th, 2021|Articles|Comments Off on eDrawing กับการแสดงผลจาก SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation กับการประยุกต์ใช้ในยาง

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) หรือรู้จักกันในชื่อของยางพารามีปลูกกันมากในทางภาคใต้ของประเทศไทย ยางนี้ได้จากการกรีดต้นยางเพื่อเก็บน้ำยางสีขาวๆ จากนั้นน้ำยางนี้จะถูกเติมกำมะถันลงไปเพื่อให้เกิดการจับตัวกันของน้ำยางกลายเป็นก้อนยางที่แข็งและหยืดหยุ่นจากนั้นก็จะถูกส่งออกเพื่อน้ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นและผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถูกส่งกลับมาขายต่อในบ้านเราที่ราคาสูงกว่าราคายางดิบอย่างมาก ราคายางดิบในตลาดมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาทำให้รายได้ที่ได้จากยางดิบนั้นไม่มั่นคง การน้ำยางดิบที่มีนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางดิบและช่วยให้รายได้จากยางนั้นมีความมั่นคงมากขึ้น

By |2018-03-27T11:32:36+07:00March 27th, 2018|Articles, Simulation|Comments Off on SOLIDWORKS Simulation กับการประยุกต์ใช้ในยาง

V-Bending กับการคำนวนแบบ Nonlinear Analysis ใน SOLIDWORKS Simulation

ในการสร้างเครื่องจักร รถยนต์ ก่อสร้างต่างๆนั้นล้วนเกิดจากการตัดแต่งชิ้นส่วนโลหะตามแบบที่ต้องการและนามาต่อกันจนเป็นรูปร่าง ซึ่งพื้นฐานการตัดแต่งชิ้นส่วนโลหะนี้คงนี้ไม่พ้นการพับหรือการงอแผ่นเหล็กให้ได้รูปร่างที่ต้องการ และปัญหาที่ส่วนใหญ่ของการพับงอแผ่นเหล็กคงจะหนีไม่พ้นการดีดตัวกลับหรือที่เรียกว่า Springback ในการดีดตัวกลับของแผ่นเหล็กนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดจากเมื่อแผ่นเหล็กมีการงอเกิดขึ้น มุมงอด้านในจะเกิดการอัดตัวของเนื้อเหล็กในขณะที่ด้านนอกนั้นจะเกิดการยืดตัวของเนื้อเหล็ก การอัดตัวและการยืดตัวนี้ทาให้เกิดแรงต้านในการที่วัสดุจะกลับเข้าสู่จุดสมดุลของรูปร่างการดีดตัวกลับจึงเกิดขึ้น [...]

By |2018-02-06T14:04:08+07:00February 6th, 2018|Simulation, Tips & Tricks|Comments Off on V-Bending กับการคำนวนแบบ Nonlinear Analysis ใน SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation ไม่ใช่ โปรแกรมที่จะใช้เฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพียงเท่านั้น SOLIDWORKS Simulation เป็นโปรแกรมที่ใช้ขับเคลื่อนในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดยวิศวกรสามารถใช้ข้อมูลจากการ Simulation เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนนำชิ้นงานไปผลิตจริง ด้วยศักยภาพของโปรแกรมวิศวกรสามารถวิเคราะห์ และทดลองสิ่งใหม ๆ ผ่านทาง Simulation เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย

By |2018-01-23T12:14:00+07:00January 23rd, 2018|product|Comments Off on SOLIDWORKS Simulation
Go to Top