ว่ากันด้วยเรื่องสัญลักษณ์ของสีใน FeatureManagerTree และที่แสดงบนชิ้นงาน

  ลองดูภาพด้านล่างจะเห็นชิ้นงานประกอบที่ชื่อว่า Body ประกอบไปด้วย ชิ้นงาน Side 2 ชิ้น ชิ้นงาน Lower, [...]