แอดโจ๊ก

eDrawing กับการแสดงผลจาก SOLIDWORKS Simulation

eDrawing กับการแสดงผลจาก SOLIDWORKS Simulation eDrawing โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ในการเปิดดูไฟล์งานทั้งแบบที่เป็น 3มิติ หรือ 2 มิติ [...]

By |2021-08-09T21:49:38+07:00August 9th, 2021|Articles|Comments Off on eDrawing กับการแสดงผลจาก SOLIDWORKS Simulation

Display State ใช้งานอย่างไร

ในบางครั้งเราอยากที่จะเขียนทุกอย่างให้อยู่รวมในหน้าเดียวกันและต้องมีการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของสิ่ง ๆ นั้นด้วย แต่ก่อนชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือมีหลายชิ้นนั้นเราจะใช้การทำ Section เข้ามาช่วย เพื่อให้เห็นรายละเอียดข้างในของชิ้นงาน และก็มักจะสร้างความยุ่งยากต่อการตีความถึงรูปร่างที่แท้จริง เราเลยต้องเขียนแบบชิ้นงานทีละชิ้นแยกออกไปต่างหาก ด้วยปัญหานี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนแบบและแสดงชิ้นงานในรูปสามมิติได้ทั้งหมดในหน้ากระดาษแบบ [...]

By |2020-04-09T11:38:55+07:00April 9th, 2020|Articles, Tips & Tricks|Comments Off on Display State ใช้งานอย่างไร

การใช้งาน Replace Face กับ SOLIDWORKS

การใช้งาน Replace Face กับ SOLIDWORKS ในบางครั้งที่เราอาจจะสร้างชิ้นงานผิดแบบขึ้นมาและไม่อยากกลับไปแก้เส้นสเกตช์เดิม หรืออาจจะได้รับไฟล์งานตั้งต้นมาแล้วต้องแก้รูปร่างนั้นให้เป็นรูปร่างอื่นตามที่ต้องการ หรืออยากจะต่อเติมชิ้นงานเดิมให้เป็นชิ้นงานใหม่ อย่างเช่นที่แสดงในรูปด้านล่างนี้ จะเห็นได้ถึงเนื้อของชิ้นงานที่เพิ่มเติมเข้ามาจากชิ้นงานเดิม [...]

By |2019-07-09T02:44:48+07:00July 9th, 2019|Tips & Tricks|Comments Off on การใช้งาน Replace Face กับ SOLIDWORKS
Go to Top