Data Management

SOLIDWORKS PDM

PDM เป็นโซลูชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งรับประกันข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและมีการทำดัชนีเพื่อให้ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริษัท ง่ายต่อการใช้งาน, ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบและเข้าถึงได้ง่านผ่านทาง API สามารรถช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมจะสามารถเข้าถึงไฟล์ได้อย่างถูกต้องและถูกเวลา ด้วย [...]

By |2019-01-14T15:45:12+07:00January 10th, 2019|Data Management|Comments Off on SOLIDWORKS PDM

Data Management

solidWorks Enterprise PDM เป็นโซลูชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Data vault ขับเคลื่อนโดย Microsoft ® SQL Server ซึ่งรับประกันข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและมีการทำดัชนีเพื่อให้ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริษัท ง่ายต่อการใช้งาน

By |2017-07-13T11:11:13+07:00July 13th, 2017|Data Management, product, Products|Comments Off on Data Management
Go to Top