product

SOLIDWORKS Inspection

ในการทำงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น รถยนต์, เครื่องบิน, น้ำมันและก๊าศ, อาวุธ หรือเครื่องมือแพทย์ จะมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่เข้มงวด และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมจะต้องมีการทำรายงานเพื่อรับรองในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือต้องทำเป็นเอกสารตรวจสอบมาตรฐาน [...]

By |2018-05-22T13:29:47+07:00May 22nd, 2018|product, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Inspection

Data Management

solidWorks Enterprise PDM เป็นโซลูชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแบบครบวงจรสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Data vault ขับเคลื่อนโดย Microsoft ® SQL Server ซึ่งรับประกันข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและมีการทำดัชนีเพื่อให้ดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตในบริษัท ง่ายต่อการใช้งาน

By |2017-07-13T11:11:13+07:00July 13th, 2017|Data Management, product, Products|Comments Off on Data Management
Go to Top