Customer Success

บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ชิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ชิสเต็มส์ จำกัด ติดอาวุธงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยซอฟต์แวร์ “SOLIDWORKS” คุณธวัช จินาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ ออกแบบ, ผลิต, จำหน่าย, ติดตั้ง, บำรุงรักษา, นำเข้า-ส่งออก, และให้คำปรึกษางานวิศวกรรมการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, พลาสติก, และงานทำถัง/ไซโลสแตนเลส

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 22nd, 2018|Customer Success, Customer Success, Industrial Machinery, Thai Customer|Comments Off on บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ชิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ฮีทอินเตอร์เทรด จำกัด

สัมภาษณ์พิเศษ : คุณวรวิทย์ เตียวัฒนรัฐติกาลเจ้าของกิจการ บริษัท ฮีทอินเตอร์เทรด จำกัด ในฐานะผู้ใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ฮีทอินเตอร์เทรด จำกัด (HEAT INTERTRADE CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจ เปินผู้ผลิตเครื่องทำความร้อน เตาหลอม และเตาอบสำหรับอุตสาหกรรม มีที่ทำการ ตั้งอยู่ที่ 39/63 หมู่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 27 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กกม. 10140

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 22nd, 2018|Customer Success, Customer Success, Industrial Machinery, Thai Customer|Comments Off on บริษัท ฮีทอินเตอร์เทรด จำกัด

BigBelly Solar

BigBelly Solar เป็นผู้ผลิตและออกแบบถังขยะที่สามารถบีบอัดตัวเองได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยนวัตกรรมนี้จะสามารถที่จะช่วยให้ลดต่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการลดจำนวนเที่ยวที่รถขนขยะจะต้องมาเก็บขยะ ดังนั้นทางบริษัท BigBelly Solar จึงมีความจำเป็นที่จะเลือก 3D CAD เพื่อใช้ในการพัฒนา BigBelly เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท startup พื่อที่จะสร้างและตอบสนองต่อตลาดใหม่ได้

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on BigBelly Solar

Dresser, Inc.

Dresser, Inc. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันสำหรับบริษัทที่ต้องการที่จะควบคุมของเหลวภายใต้แรงดัน ในอดีตผู้ผลิตของ Pressure Regulation Group ได้เลือกใช้ CADKey® 2D เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ SolidWorks® 1997 3D ในปี 2005 ทางกลุ่มได้ตัดสินใจที่จะประเมินโซลูชั่นออกแบบเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้อย่างรวบรัดและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Dresser, Inc.

Dedini S/A Indústrias de Base

Dedini S/A Indústrias de Base เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานจากพืชและอุตสาหกรรมที่เดี่ยวกับอ้อยในระดับโลก นอกจากนี้แล้วเขาจะยังคงให้ความสำคัญในการผลิตน้ำตาลและเอทานอล นอกเหนือไปจากนี้ Dedini ยังคงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและโรงงานผลิตที่หลากหลาย ในปี 2005 บริษัทได้ตัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D ให้กลายเป็น 3D CAD เพื่อเร่งกระบวนการในการออกแบบ, ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด, รักษาคุณภาพที่สูงและนวัตกรรมของสินค้า

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Dedini S/A Indústrias de Base

Oceaneering International, Inc.

Oceaneering International, Inc. เป็นผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่หลากหลายในต่างประเทศ รวมไปถึง ยานพาหนะบังคับจากระยะไกล (ROVs), mobile offshore production systems และการสร้างฮาร์ดแวร์พิเศษที่ทำงานใต้ทะเลตามคำสั่งซื้อ ด้วยแผนก Deepwater Technical Solutions (DTS) บริษัท ฯ พยายามที่จะเพิ่มกำไรจากการผลิตโดยการเพิ่มระบบ product data management (PDM) เข้าไปใน SolidWorks 3D และ simulation

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Oceaneering International, Inc.

Sanjel Corporation

เป็นบริษัทเอกชนนี่เป็นผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในแคนาดา ซึ่งมีการดำเนินงานระหว่างประเทศและทอดยาวไปทั่วโลก Sanjel Corporation มีความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ก๊าซและปิโตรเลียมให้แก่ลูกค้า วิศวกรของบริษัทได้ใช้เครื่องมือออกแบบ 2D จนถึงปี 2004 พวกเขาก็ได้สนใจในโซลูชั่น 3D เพื่อที่จะตอบสนองต่อการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Sanjel Corporation

Seabed Rig AS

Seabed Rig AS เป็นผู้คิดค้นวิธีการที่ปลอดภัยในการสำรวจน้ำมันและก๊าซในเขตน้ำลึกโดยการพัฒนา automated, หุ่นยนต์ในการทำงานแทนและแท่นขุดเจาะไร้คนขับที่ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของทะเล โดยระบบของ Seabed Rig ช่วยในการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อม, กำจัดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์, เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและลดต้นทุนในการขุดเจาะลง ดังนั้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ให้ดียิ่งขึ้นบริษัทจึงต้องการระบบออกแบบ 3D ที่มีประสิทธิ์ภาพ

By |2019-03-21T00:08:46+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Seabed Rig AS

Hutchison Hayes Separation Inc

Hutchison Hayes Separation, Inc. ผู้บุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกของเหลว / ของแข็งสำหรับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันตั้งแต่ปีค.ศ. 1928 ทุกวันนี้ Hutchison Hayesยังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในการให้บริการแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซ แต่บริษัทยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นบริษัทยังคงขยายเข้าไปสู่ตลาดอื่นที่ต้องใช้เครื่องมือจำเพาะ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและการขยายตัวของสายผลิตภัณฑ์ , Hutchison Hayes ตัดสินใจในปี 2005เพื่อประเมิน ความสามารถของ AutoCAD® 2D และ Autodesk Inventor® 3D ที่ใช้อยู่

By |2019-03-21T00:08:46+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Hutchison Hayes Separation Inc

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

บริษัท Fabrinet Co., Ltd เป็นบริษัทรับผลิตไฟเบอร์ออฟติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตและส่งออกไปทั่วโลก โดยจุดแข็งของบริษัทเราก็คือเรามีทรัพยากรคน สามารถที่จะจัดทีมของวิศวกรเข้ามาสนับสนุนลูกค้าแต่ละเจ้าแบบหน่วยงานย่อยๆ ทำให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้ลูกค้าด้วย

By |2021-04-28T12:43:50+07:00January 18th, 2018|Customer Success, Customer Success, Electronics, Thai Customer|Comments Off on บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
Go to Top