Energy, Process & Plant

BigBelly Solar

BigBelly Solar เป็นผู้ผลิตและออกแบบถังขยะที่สามารถบีบอัดตัวเองได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยนวัตกรรมนี้จะสามารถที่จะช่วยให้ลดต่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการลดจำนวนเที่ยวที่รถขนขยะจะต้องมาเก็บขยะ ดังนั้นทางบริษัท BigBelly Solar จึงมีความจำเป็นที่จะเลือก 3D CAD เพื่อใช้ในการพัฒนา BigBelly เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท startup พื่อที่จะสร้างและตอบสนองต่อตลาดใหม่ได้

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on BigBelly Solar

Dresser, Inc.

Dresser, Inc. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันสำหรับบริษัทที่ต้องการที่จะควบคุมของเหลวภายใต้แรงดัน ในอดีตผู้ผลิตของ Pressure Regulation Group ได้เลือกใช้ CADKey® 2D เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ SolidWorks® 1997 3D ในปี 2005 ทางกลุ่มได้ตัดสินใจที่จะประเมินโซลูชั่นออกแบบเพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้อย่างรวบรัดและมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Dresser, Inc.

Dedini S/A Indústrias de Base

Dedini S/A Indústrias de Base เป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานจากพืชและอุตสาหกรรมที่เดี่ยวกับอ้อยในระดับโลก นอกจากนี้แล้วเขาจะยังคงให้ความสำคัญในการผลิตน้ำตาลและเอทานอล นอกเหนือไปจากนี้ Dedini ยังคงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและโรงงานผลิตที่หลากหลาย ในปี 2005 บริษัทได้ตัดสินใจที่จะอัพเกรดจาก AutoCAD 2D ให้กลายเป็น 3D CAD เพื่อเร่งกระบวนการในการออกแบบ, ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด, รักษาคุณภาพที่สูงและนวัตกรรมของสินค้า

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Dedini S/A Indústrias de Base

Oceaneering International, Inc.

Oceaneering International, Inc. เป็นผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่หลากหลายในต่างประเทศ รวมไปถึง ยานพาหนะบังคับจากระยะไกล (ROVs), mobile offshore production systems และการสร้างฮาร์ดแวร์พิเศษที่ทำงานใต้ทะเลตามคำสั่งซื้อ ด้วยแผนก Deepwater Technical Solutions (DTS) บริษัท ฯ พยายามที่จะเพิ่มกำไรจากการผลิตโดยการเพิ่มระบบ product data management (PDM) เข้าไปใน SolidWorks 3D และ simulation

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Oceaneering International, Inc.

Sanjel Corporation

เป็นบริษัทเอกชนนี่เป็นผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในแคนาดา ซึ่งมีการดำเนินงานระหว่างประเทศและทอดยาวไปทั่วโลก Sanjel Corporation มีความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ก๊าซและปิโตรเลียมให้แก่ลูกค้า วิศวกรของบริษัทได้ใช้เครื่องมือออกแบบ 2D จนถึงปี 2004 พวกเขาก็ได้สนใจในโซลูชั่น 3D เพื่อที่จะตอบสนองต่อการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

By |2019-03-21T00:08:45+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Sanjel Corporation

Seabed Rig AS

Seabed Rig AS เป็นผู้คิดค้นวิธีการที่ปลอดภัยในการสำรวจน้ำมันและก๊าซในเขตน้ำลึกโดยการพัฒนา automated, หุ่นยนต์ในการทำงานแทนและแท่นขุดเจาะไร้คนขับที่ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของทะเล โดยระบบของ Seabed Rig ช่วยในการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อม, กำจัดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์, เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและลดต้นทุนในการขุดเจาะลง ดังนั้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ให้ดียิ่งขึ้นบริษัทจึงต้องการระบบออกแบบ 3D ที่มีประสิทธิ์ภาพ

By |2019-03-21T00:08:46+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Seabed Rig AS

Hutchison Hayes Separation Inc

Hutchison Hayes Separation, Inc. ผู้บุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกของเหลว / ของแข็งสำหรับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันตั้งแต่ปีค.ศ. 1928 ทุกวันนี้ Hutchison Hayesยังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในการให้บริการแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซ แต่บริษัทยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นบริษัทยังคงขยายเข้าไปสู่ตลาดอื่นที่ต้องใช้เครื่องมือจำเพาะ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและการขยายตัวของสายผลิตภัณฑ์ , Hutchison Hayes ตัดสินใจในปี 2005เพื่อประเมิน ความสามารถของ AutoCAD® 2D และ Autodesk Inventor® 3D ที่ใช้อยู่

By |2019-03-21T00:08:46+07:00January 19th, 2018|Customer Success, Customer Success, Energy, Process & Plant|Comments Off on Hutchison Hayes Separation Inc
Go to Top