เชื่อมต่อทุกขั้นตอนด้วยวิธี MODSIM

ในบทความก่อนหน้า เรียนรู้ เทคนิค SIM ล่าสุดจาก 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Part 1 ถือว่าเป็นการอธิบายที่มา ความหมาย และประโยชน์ของ MODSIM กันไปแล้ว สำหรับบทความนี้จะมาอธิบายต่อให้เห็นภาพวิธีการทำงานของ MODSIM จริงโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS คู่กับ 3DEXPERIENCEWorks Simulation มาดูกันว่าทั้งสองกระบวนการนี้จะสามารถทำงานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในโครงสร้างของ 3DEXPERIENCE Platform ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญที่จะเชื่อมโยง ข้อมูล การออกแบบ และผู้ใช้งานเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไร

 

ก่อนอื่นเรามาดู Workflow จากรูปด้านบน MODSIM จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนวนลูป ดังนี้

1.Modeling + Simulation การคิด หาไอเดีย ออกแบบโมเดล CAD การวิเคราะห์ด้วยโมเดล CAE

2.Collaboration การติดต่อสื่อสาร แชร์ข้อมูล ติดตามผลงาน และจัดระเบียบโครงสร้างข้อมูล

3.Requirement อัพเดตข้อมูล ส่งต่อผลการวิเคราะห์หรือความต้องการ นำไปสู่การปรับแก้ไขต่อไป

ทั้ง 3 ขั้นตอนทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงสร้างแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • SOLIDWORKS โปรแกรมใช้ออกแบบ ปรับแก้ โมเดล 3D
  • 3DEXPERIENCEWorks Simulation ใช้วิเคราะห์โมเดลด้วยฟังก์ชั่นขั้นสูง
  • 3DEXPERIENCE Platform ใช้เชื่อมต่อข้อมูลโมเดลและ Feedback ผ่านคลาวด์


ตัวอย่างการทำ
Advanced Structural Simulation

เริ่มต้นจากการออกแบบโมเดลด้วย SOLIDWORKS เซฟโมเดลชิ้นงานไปบนคลาวด์ 3DEXPERIENCE Platform ไม่จำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลไปมา การอัพโหลดขึ้นคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อโมเดล CAD โดยเฉพาะจะทำให้ข้อมูลสามารถถูกแชร์และเข้าถึงได้จากผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรของเราจากที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ ทั้งบน Web browser และ SOLIDWORKS เอง

หลังจากที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้ว เปิดใช้แอพพลิเคชั่นทำการวิเคราะห์ชิ้นงานโมเดลดังกล่าวต่อจากในโปรแกรม SOLIDWORKS ได้เลยทันที

หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนงานวิเคราะห์ Simulation ในวิดิโอจะโชว์การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structural Simulation) ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง ส่งตรงจากโปรแกรม SIMULIA Abaqus รวมไปถึงการสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน Advanced Meshing Techniques การคำนวณแบบ Implicit และExplicit เป็นต้น ช่วยให้ผลการวิเคราะห์ตรงกับโลกของความเป็นจริงมากที่สุด (Realistic Simulation)

การตั้งค่าต่างๆในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะใช้วิธีการตั้งค่าแบบบนลงล่าง (Top down) ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะแสดงค่าออกมาเป็นสี (Contour Plot) บอกจุดที่มีปัญหา และอย่าลืม!! ว่าผลการทดสอบและ Feedback จะถูกเก็บไว้เฉพาะไฟล์ มีระบบล็อคเพื่อป้องกันการแก้ไขซ้ำซ้อน หรือการสร้างไฟล์ทับ ทุกการเคลื่อนไหวของข้อมูลจะสามารถตรวจสอบและติดตามได้

ตัวอย่างการทำ Advanced Thermal Simulation

การวิเคราะห์การไหลหรือการระบายความร้อนก็แบบเดียวกัน ตัวอย่างในวิดิโอจะเป็นแบตเตอรี่ และการเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี่จากทาง Supplier เราต้องการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนระหว่างการใช้งานเพื่อความปลอดภัย หลักการเดียวกันกับความแข็งแรง เราสามารถวิเคราะห์การระบายความร้อนได้ จากไฟล์ใน SOLIDWORKS และจากแอพพลิเคชั่น 3DEXPERIENCEWorks Simulation

ผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถ Feedback กลับไปยัง Supplier ได้ทันทีแบบ Realtime

ยังมีการวิเคราะห์ขั้นสูงในแบบอื่นอีก เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้นที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แบบไหน ทั้งหมดล้วนใช้ Workflow ที่เหมือนกัน ภายใต้ concept ของ MODSIM, SOLIDWORKS และ 3DEXPERIENCE Platform

ติดตามบทความตอนสุดท้าย เกี่ยวกับบทสรุปและความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ MODSIM ได้ใน เรียนรู้ เทคนิค SIM ล่าสุดจาก 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Part 3 (ตอนจบ)

Our writer
MAWIN KHANABUT
Applications Engineer, Simulation Domain Specialist,
Metro Systems Corporation Plc.

“บทความในตอนสอง จะนำเสนอการนำ MODSIM ไปใช้จริงกับผู้ใช้งาน SOLIDWORKS โดยตรง ในกรณีที่เราต้องการจะทำงานกับ SOLIDWORKS แต่อยากใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ 3DEXPERIENCEWorks Simulation ไม่ใช้เพียงแค่จะได้เทคโนโลยีสุดล้ำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราเองเท่านั้น แต่ยังได้ในเรื่องของความต่อเนื่อง Data Continuity ช่วยให้การส่งต่อข้อมูล Feedback เกิดขึ้นได้อย่าง smooth ที่สุด ผ่าน Cloud ที่เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ การ Sim เรื่องยากๆ จะไม่ยากอีกต่อไป”

สนใจประสบการณ์ MODSIM กับโปรแกรม SOLIDWORKS และ 3DEXPERIENCE Platform สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-0894145
Line. @metrodes
Email. Sales-des@metrosystems.co.th