หลักสูตรวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน SOLIDWORKS Flow Simulation

ต่อยอดหลักสูตรวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน SOLIDWORKS Flow Simulation คอร์สนี้เหมาะกับระดับผู้ใช้งานเริ่มต้น จนถึงการต่อยอดไปสู่การใช้งานขั้นสูง ราคาเพียง 4,500.-