มือใหม่เขียนแบบเป็นภายใน 3 วัน คอร์ส SOLIDWORKS Fundamental

มือใหม่เขียนเป็นภายใน 3 วัน คอร์ส SOLIDWORKS Fundamental การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ สร้างชิ้นงานหลายชิ้นมาประกอบ (Assembly) จัดเต็มราคา 4,500 บาท