Wrap Feature Intro

Wrap ฟีเจอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนที่วิธีการปกตินั้นทำได้แต่ต้องใช้เวลา Wrap โดยชื่อของตัวเองก็บ่งบอกถึงการห่อหุ้ม โดยการห่อหุ้มนี้จะเป้นการห่อหุ้มสเกตซ์รอบๆชิ้นงานแล้วทำการสร้างเป็นเนื้อชิ้นงานหรือตัดเนื้อของชิ้นงานออกไป ฟีเจอร์ Wrap นี้จะอยู่ในแถบเครื่องมือ Features ในส่วนของการโมดิฟายชิ้นงาน