ปัญหา Warning This mate is over defining the assembly

ปัญหา Warning This mate is over defining the assembly หลายคนคงเจอปัญหาว่าเมื่อเราทำการใส่ [...]