SOLIDWORKS Simulation Premium

คุณสามารถที่จะจำลองการออกแบบของคุณไม่ว่าจะเป็น สมการไม่เชิงเส้น, ตอบสนองแบบไดนามิกและการตรวจสอบวัสดุผสมด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิ์ภาพของ SOLIDWORKS Simulation Premium ในตัวSOLIDWORKS นี้จะให้ความสามารถทั้งหมดของ SOLIDWORKS Simulation Professional