SOLIDWORKS Plastic

Bill of Material ไม่แสดงชื่อของชิ้นงานที่ถูกต้อง

ในการเขียนแบบ 2 มิติ ใน SOLIDWORKS นั้นสามารถสร้างตารางแสดงรายการของวัสดุของชิ้นงานได้อย่างง่าย โดยใช้แค่คำสั่ง Bill of Materials ซึ่ง SOLIDWORKS จะแสดงรายการชิ้นส่วนทั้งหมดที่ประกอบเป็นชิ้นงานรวมพร้อมจำนวนมาให้โดยอัติโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามมีบางครั้งจะพบว่าปัญหาว่าชิ้นงานที่แสดงมาในตารางแสดงรายการวัสดุนั้นชื่อไม่ตรงกันกับชื่อไฟล์ที่ประกอบรวมอยู่ใน Model Tree ซึ่งสาเหตุหลักๆนั้นมาจากเหตุผลดังนี้

By |2018-01-30T20:12:06+07:00January 30th, 2018|Articles-Eng, Product Data Management|Comments Off on Bill of Material ไม่แสดงชื่อของชิ้นงานที่ถูกต้อง

SOLIDWORKS กับ Topology Optimization

Topology Optimization เป็นฟีเจอร์ใหม่ของทาง SOLIDWORKS ที่ช่วยให้วิศวกร นักวิจัยหรือผู้คนที่ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการของประสิทธิภาพของชิ้นงาน ซึ่งเมื่อตั้งเงื่อนไขของชิ้นงานให้มีเงื่อนไขที่ว่าความแข็งแรงเท่าเดิมโดยที่มีน้ำหนักของชิ้นงานที่ลดลงนั้น ด้วยกระบวนการ Optimization นั้นเราก็จะได้รูปทรงของชิ้นงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองนี้ได้ กระบวนการที่อยู่เบื้องหลังคือการทำระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์หลายๆครั้งพร้อมๆกับลบอิลิเมนต์ที่ไม่ส่งผลกับความแข็งแรงของชิ้นงานนั้นทิ้งไปก็จะได้รูปทรงที่เบาและแข็งแรงนั่นเอง

By |2018-01-30T19:52:00+07:00January 30th, 2018|Articles-Eng, SOLIDWORKS 3D CAD|Comments Off on SOLIDWORKS กับ Topology Optimization

SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize (หรือเดิม คือ Bunkspeed) เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานให้ถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด ใช้ในการสร้างภาพกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง โดยเรนเดอร์ให้ภาพมีความสมจริงและมีแสงเงาที่สวยงาม ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ได้ดูภาพ

By |2018-01-23T16:18:03+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS Visualize, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD หรือ Model Based Definition เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการทำ Drawing แบบ 3D ขึ้นมา เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตโดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดเป็น 2D ก่อน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ด้านการเขียน 2D Drawing เนื่องจากไม่ได้ศึกษาด้านนี้มา และยังมีความซับซ้อนเข้าใจยาก

By |2018-01-23T16:13:19+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS MBD, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน การทำคู่มือ หรือการสร้างเอกสารในรูปแบบรูปภาพ เช่น การทำคู่มือการใช้งานที่ต้องมีภาพประกอบ ซึ่งคู่มือทั่วไปจะเป็นแบบสองมิติที่ดูค่อนข้างยาก แต่ SOLIDWORKS Composer สามารถทำให้คู่มือเป็น 3D ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการทำภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชัน เพื่อให้การนำเสนอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณสามารถนำเสนองานออกมาในรูปแบบเอนิเมชัน 3D และปรับพลิกมุมองศาที่ต้องการจะนำเสนอได้

By |2018-01-23T16:10:25+07:00January 23rd, 2018|product, SOLIDWORKS Composer, Technical Communication|Comments Off on SOLIDWORKS Composer

Technical Communication

ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในธุรกิจของคุณเห็นภาพตรงกัน ด้วย product ตระกูล Technical Communication จาก SOLIDWORKS จะช่วยให้การสื่อสารด้านเทคนิคเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [...]

By |2018-01-23T15:52:27+07:00January 23rd, 2018|product, Products, Technical Communication|Comments Off on Technical Communication

SOLIDWORKS Plastic

SOLIDWORKS Plastic เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการฉีดพลาดสติกจากแม่พิมพ์ ให้ผู้อออกแบบแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติกสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยจำลองการไหลของพลาสติกในระหว่างกระบวนการฉีด เพื่อที่จะคาดการณ์ว่าจะมีการบิดเบี้ยวของชิ้นงานหรือไม่

By |2018-01-23T13:32:46+07:00January 23rd, 2018|product, Simulation, SOLIDWORKS Plastic|Comments Off on SOLIDWORKS Plastic
Go to Top