Tab และ Slot ใน SOLIDWORKS

ในการต่อชิ้นงานตัวอย่างเช่นต่อแผ่นเหล็กเข้าด้วยกันนั้นจะมีการทำแถบยื่นเข้าไปเสียบต่อกับอีกชิ้นงานหนึ่ง ๆ เหมือนการประสานนิ้วมือหรือการต่อจิ๊กซอว์ ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ชิ้นงานที่ต่อกันนั้นมีลักษณะเกี่ยวกันและยึดติดกันมากกว่าการต่อชนแบบปกติ ซึ่งเราเรียกว่าการทำ Tab (แถบยื่น) และ Slot (รูใส่)