การทำ SetBack Fillet

เมื่อขอบของชิ้นงาน 3 ขอบมาตัดกันนั้นจะเกิดเป็นจุดขึ้นมา และเมื่อเราทำ Fillet ที่ขอบทั้ง 3 ขอบนี้เข้าด้วยกัน ณ บริเวณจุดตัดนั้นจะพยายามทำให้โค้งเข้าหาขอบทั้งสามขอบให้ได้โดยอัตโนมัติ [...]