Sanjel Corporation

เป็นบริษัทเอกชนนี่เป็นผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในแคนาดา ซึ่งมีการดำเนินงานระหว่างประเทศและทอดยาวไปทั่วโลก Sanjel Corporation มีความต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ก๊าซและปิโตรเลียมให้แก่ลูกค้า วิศวกรของบริษัทได้ใช้เครื่องมือออกแบบ 2D จนถึงปี 2004 พวกเขาก็ได้สนใจในโซลูชั่น 3D เพื่อที่จะตอบสนองต่อการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ