การใช้งาน Replace Face กับ SOLIDWORKS

การใช้งาน Replace Face กับ SOLIDWORKS ในบางครั้งที่เราอาจจะสร้างชิ้นงานผิดแบบขึ้นมาและไม่อยากกลับไปแก้เส้นสเกตช์เดิม หรืออาจจะได้รับไฟล์งานตั้งต้นมาแล้วต้องแก้รูปร่างนั้นให้เป็นรูปร่างอื่นตามที่ต้องการ หรืออยากจะต่อเติมชิ้นงานเดิมให้เป็นชิ้นงานใหม่ อย่างเช่นที่แสดงในรูปด้านล่างนี้ จะเห็นได้ถึงเนื้อของชิ้นงานที่เพิ่มเติมเข้ามาจากชิ้นงานเดิม [...]