การใช้ Performance Evaluation Tool ในโหมด Part

ชิ้นงานที่ซับซ้อน ในงานมีที่จำวนชิ้นงานมากๆ จำนวนเยอะ เช่นในโครงสร้างอาคาร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เรามักจะเจอปัญหาว่าทำไมมันช้าหรืออืดและเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าจริงๆแล้วมันช้าเพราะอะไร