การวิเคราะห์แบบ มิกซ์อิลิเมนต์ (Mixed Element) ใน SOLIDWORKS Simulation

การวิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลิเมนต์นั้นจะใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ในปัญหาที่มีขนาดใหญ่หลายล้านหรือสิบล้านอิลิเมนต์นั้นจะเห็นได้ถึงปริมาณการใช้กำลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชัด เครื่องค้าง แรมเต็ม ฮาร์ดดิสเต็มเป็นปัญหาที่เรามักจะเจอกันบ่อย ๆ สิ่งที่ทำให้เกิดการคำนวนปริมาณมากๆคือจำนวนของ Node ทั้งหมดในปัญหา มี [...]