การใช้ Material Favorite ใน SOLIDWORKS

หลายคนคงได้เคยใส่วัสดุให้กับชิ้นงานที่ได้สร้างไว้เพื่อที่จะได้รู้ถึงน้ำหนัก สี จุดศูนย์กลางมวล เป็นต้น ชิ้นงานที่ไม่ได้ถูกใส่ไว้นั้นจะมีสถานะว่า Material < not specified> ไว้ [...]