การเปลี่ยนวิวให้เป็นเส้นสเก็ตช์ใน SOLIDWORKS Drawing

การใช้โมดูล Drawing ใน SOLIDWORKS นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการทำแบบ 2มิติ จากชิ้นงาน 3 มิติที่เราได้สร้างไว้เท่านั้น แต่เรายังสามารถใช้งานได้เหมือนกับการใช้งานโปรแกรม 2D Cad