อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Unfold และ Flatten

ในงาน Sheet Metal นั้นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากคือการทำแผ่นคลี่โลหะแผ่นเพื่อที่จะนำไปกำหนดรูปร่างการตัดของโลหะแผ่นก่อนที่ต้องทำก่อนที่จะนำมาดัดงอเพื่อให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการ โดยใน SOLIDWORKS นั้นมีเครื่องมือให้ใช้สองแบบในการทำแผ่นคลี่ คือ Unfold และ [...]